Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) av hjernen ved psykotiske lidelser

Research Area: Research Year: 2005
Type of Publication: Book chapter
Authors: Hugdahl, Kenneth; Specht, Karsten
BibTex: