Avbildning av hjernefunksjon ved mental rotasjon. Funksjonell magnet resonans tomografi (fMRI)

Research Area: Research Year: 1999
Type of Publication: Mastersthesis
Authors: Thomsen, T