Automatisering av hjernefunksjonsopptak ved hjelp av fMRI. Videreutvikling og eksperimentell testing av PC- og mikrokontrollerbasert instrumenteringssystem

Research Area: Research Year: 2000
Type of Publication: Mastersthesis
Authors: Reintz, M