En fMRI studie av hørselshallusinasjoner hos pasienter med epilepsy

Research Area: Research Year: 2010
Type of Publication: Article
Authors: Korsnes, M.S.; Hugdahl, Kenneth; Nygård, Merethe; Bjørnes, H.